Kalika Self-reliance Social Centre

Kapilvastu Municipality -03, Kalika Gaun, Taulihawa
Kapilvastu, Lumbini Province, Nepal

Annual Progress report 2075-76_KSSC Nepal.